Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-03-02
|
Kategorier:

Nyheter,

Östhammar

Byggstatus i Hargshamn

Vi arbetar just nu med grovprojektering och planering i Hargshamn. Nedan ser du de olika faserna om hur en byggnation vanligtvis går till när vi bygger ut fibernätet. Observera att faserna inte går i någon specifik ordning då vi alltid ser till att anpassa byggnationen efter området.

Faser i fiberutbyggnaden

Projektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal
Vi kontaktar privata och kommunala markägare samt Trafikverket för att få grävtillstånd i deras mark för byggnation av fibernätet. Vi upphandlar även entreprenör.

Utbyggnad av stamnätet
Detta sker utanför och till ditt bostadsområde. Som kund kommer du förmodligen inte märka av detta.

Utbyggnad av områdesnätet
Här bygger vi ut det så kallade områdesnätet i ditt närområde samt installerar fiberskåp. Det kan förekomma störningar i framkomligheten och du kan komma att märka av grävmaskiner och personal i området.

Grävning och installation
Du blir kontaktad av byggentreprenören för installation av din fiber. Tillsammans diskuterar ni detaljer gällande grävning på din tomt samt installation i din fastighet. När installationen är klar sker en grovåterställning av det uppgrävda området.

Återställning på allmän mark
Vi slutför arbetet med återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktar.

 

Här kan du läsa mer om fiberresan. Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum: kundservice.ip-only.se

Till startsidan