Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-05-24
|
Kategorier:

Nyheter,

Östhammar

Status på Gräsö

Detta är information till er som har beställt fiberanslutning av IP-Only i samverkan med Gräsö fiberförening.

Det kan hända att vi vid planerad utbyggnad stöter på omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Det är därför ett beslut om utbyggnad villkoras av viss anslutningsgrad och bidrag från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Som vi tidigare kommunicerat är det utmanande markegenskaperna i jord och berg på Gräsö vilket blev en större utmaning än vi först förväntat oss. Dessa markegenskaper är ovanligt ogynnsamma för fiberutbyggnad, något som vi inte råder över. Att ändra dragningen av stamstråket, för att övervinna de uppkomna omständigheterna, innebär att gränsen för kostnadstaket överskrids.

I beställningen har vi specificerat att minst 70 procent av byggkostnaden måste finansieras av bidrag för att utbyggnad ska kunna genomföras på Gräsö. Utöver detta specificeras även i beställningen att en förutsättning för fiberutbyggnad att minst 650 fastigheter i området beställer fiberanslutning. Vi har i dagsläget endast 189 beställningar från permanentboende.

Efter att ett flertal kunder har ångrat sina beställningar når vi inte längre upp till ställda krav och får då inte bidrag i den utsträckning som krävs.

Vidare erbjuder för närvarande en annan aktör på Gräsö fiberanslutning, som avser att bygga utan stöd av EU-bidrag (bredbandstöd). EU-bidrag får endast nyttjas där kommersiell utbyggnad inte är möjlig att genomföra. Med det menas att EU‑bidrag enbart ska användas för de glesbygdsområden där det inte är kommersiellt möjligt att bygga fiberinfrastruktur.

Vi beklagar att vi inte kommunicerat oftare med dig som kund. Som framgår ovan har det dock funnits utmaningar då förutsättningarna kontinuerligt har förändrats. Vid upprepade tillfällen har vi försökt att hitta alternativa sätt att kunna slutföra arbetet tyvärr utan att lyckas. Vi beklagar att vi inte kunnat nå en lösning.

Vad händer nu?
Som det framgår ovan överstiger kostnaden för byggnationen kraftigt villkoren för fullgörande av installationens genomförande, det vill säga att minst 70 procent av byggkostnaden måste finansieras av bidrag från bredbandstöd.

Dessa omständigheter tillsammans med att en annan aktör erbjuder en fiberanslutning på Gräsö utgör omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Vi måste därför tyvärr nu meddela er att det inte längre finns förutsättningar för att genomföra den planerade byggnationen.

Din beställning kommer att annulleras automatiskt och inga bindningstider eller åtaganden mellan oss och er finns kvar. Du kan nu teckna ett nytt avtal med en annan aktör på marknaden.

Till startsidan