Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-10-01
|
Kategorier:

Nyheter,

Östhammar

Byggstatus i Östhammar Ramhäll etapp 1

Som vi tidigare har kommunicerat till dig arbetar vi just nu igenom alla landsbygdsprojekt utifrån vårt nya arbetssätt. Det innebär att projektering, markavtal och tillstånd färdigställs för varje enskilt område innan de påbörjas. Vi har höga ambitioner vad gäller att ansluta ditt område till vårt rikstäckande fibernät och har tagit fram en övergripande tidsplan för utbyggnaden av fibernätet i Östhammar Ramhäll, som bättre matchar de utmanande förhållandena på landsbygden.

Vi har hittills samlat in alla nödvändiga tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen. Vi arbetar fortsatt med att samla in markavtal, dessa är nödvändiga för att vi ska kunna påbörja schaktarbetet. Under förutsättning att allt går som planerat beräknar vi att vara klara årsskiftet 2018/2019.

Vi har förseningar i våra tidsplaner avseende grävarbete runt om i Sverige, vilket dessvärre är ett branschproblem för alla större aktörer. Trots förseningar kvarstår vår utbyggnadsplan för att klara Regeringens bredbandsmål, det vill säga att 100 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till och med år 2020.

Vår förhoppning är att kunna påbörja grävarbetet i ditt område under andra kvartalet 2019, samt kunna driftsätta de första hushållen. Under förutsättning att nuvarande tidsplan går som planerat beräknar vi att samtliga hushåll i Ramhäll kommer att driftsättas under 2019.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan