Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2019-06-19
|
Kategorier:

Nyheter,

Norrtälje

Information om fiberutbyggnaden i Norrtälje kommun

Arbetet med att bygga ut fibernätet och digitalisera Sverige fortsätter, likaså i Norrtälje kommun. I hela kommunen har vi 34 fiberprojekt på landsbygden, drygt 13 500 beställningar varav mer än 5 000 hushåll redan är anslutna till vårt öppna fibernät.

Byggnationen pågår just nu för fullt i projekten norra Väddö, i Spillersboda, Bergshamra och Västanvik och inom kort återupptar och fortsätter vi byggnationen i projektet Karlsängen. Vi har även flera projekt som är i planeringsfas, i de olika projekten varierar anslutningsgraden vilket är en bidragande faktor till att några områden fått ett positivt byggbeslut och att en del projekt väntar på beslut. I de projekt som ligger närmast på tur får berörda kunder mer information löpande.

Under hela 2019 har vi haft en nära dialog och samverkan med Norrtälje kommun, för att kartlägga fiberutbyggnaden i hela kommunen. Detta för att minimera risken för parallell infrastruktur i vissa delar och utebliven fiber i andra delar. Vi är medvetna om att vi är försenade i flera projekt och att arbetet dragit ut på tiden, men vi är måna om att fortsätta arbetet med god kvalité och i ett nära samarbete med kommunen.

Det som sker just nu är att vi tillsammans med Norrtälje kommun ser över alla projekt. Vi ser över vilka områden som andra aktörer tidigare planerat fiber i men som nu dragit sig ut, vart fiberutbyggnad pågår och planeras. Vi ser även över lämpliga sträckor att samförlägga fibern med andra aktiva aktörer. Vid en samförläggning grävs berörda sträckor en gång och båda parter lägger ned sina rör vid det tillfället, vilket blir både miljövänligt, kostnadseffektivt och mindre olägenheter för boende i området.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan